บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “RVP DAY” เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมเชิญชวนประชาชนที่มีรถเก่าขาดต่อภาษี สามารถทำ พ.ร.บ. ได้ และยังได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้(22 ก.พ. 62) พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางนภัสวรรณ บรรจงอักษร ผู้จัดการอาวุโสบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาบุรีรัมย์ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์(ศปถ.) ร่วมกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “Rvp Road Safety Day” ประจำปี 2562 ที่บริเวณถนนจิระ หน้าสำนักงานบริษัทกลางฯ สาขาบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย มอบหมวกนิรภัย ให้กับประชาชนผู้สัญจรไป – มา พร้อมแนะนำตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ หรือ และรถจักรยานยนต์ ต้องมี พ.ร.บ.และชำระภาษีให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี ตลอดทั้งเชิญชวนประชาชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายแจ้งเหตุ และร่วมลงชื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสถิติการเสียชีวิตจำนวน 76 คน สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถเร็ว เมาแล้วขับ ขับฝ่าไฟแดงและขับย้อนศร ซึ่งรถที่มีการจัดทำประกัน พ.ร.บ. ทำให้ผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ได้รับการเยียวยา คุ้มครองตามกฎหมาย และในปัจจุบัน รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ต่อภาษี ซึ่งเป็นรถเก่า ใช้ขับขี่ไปตามท้องทุ่งนา สามารถจัดทำ พ.ร.บ. และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ

ด้านนางนภัสวรรณ บรรจงอักษร ผู้จัดการอาวุโสสาขาบุรีรัมย์ กล่าวว่า บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์คือ การให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ แก่ผู้ประสบภัยจากรถ รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันจัดตั้งบริษัทกลางฯ จึงได้ร่วมกับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน/ ข้อมูลเพจ : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น