บุรีรัมย์ เร่งขยายพื้นที่ตลาดนัดคุณธรรมในสถานศึกษาต้นทางสังคม

โรงเรียนรางวัลคุณธรรมต้นแบบ เปิดตลาดนัดคุณธรรมนำพลังสร้างความดี ให้ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม เป้าหมายขยายกิจกรรมไปทุกอาชีพ แต่ต้องเริ่มที่สถานศึกษาต้นทางของสังคมก่อน ระบุสังคมต้องก้าวหน้าด้วยความดี ไม่ใช่ความเก่งเท่านั้น เพราะความเก่งเป็นเรื่องของส่วนบุคคล แต่ความดีเป็นเรื่องของส่วนรวม 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 ที่โดมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.สัมมนาการณ์   บุญเรือง  ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดตลาดนัดคุณธรรมขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ได้คิดและจินตนาการถึงการทำความดี การมีคุณธรรมต่อสัง และอื่นๆรอบด้านมานำเสนอ จนกลายมาเป็นตลาดนัดคุณธรรมเกิดขึ้น

พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา กล่าวว่า จากการตรวจสอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทำหลากหลายรูปแบบ เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม วิเคราะห์แห้เขปัญหา รู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จิตอาสา ควบคู่ไปกับคุณธรรม

มุขนายกสังฆมณฑลนครราชีมา กล่าวด้วยว่า ปกติแล้วสังคมจะก้าวหน้าด้วยความดี ไม่ใช่ความเก่งเท่านั้น เพราะความเก่งเป็นเรื่องของบุคคล แต่ความดีเป็นเรื่องของสังคม ซึ่งสังคมจะมีความสุขได้จะต้องมีพลังในการสร้างความดี 

ที่ผ่านมาเคยเห็นองค์กรระดับมหาชน ระดับมหาชน ได้จัดตลาดนัดโดยการเอาทุกอาชีพทุกสาขามารวมพลังการสร้างความดี แต่ครั้งนี้เราเริ่มต้นที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เพราะเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล”โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ” เป็นการแสดงคุณธรรมในโรงเรียน ซึ่งทุกคนในโรงเรียน ทั้งครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียนมามีส่วนร่วมในการแสดงคุณธรรม ถือเป็นการส่งผลให้สังคมมีความสุขระดับหนึ่งในองค์กร ซึ่งหากมีการขยายผลไปยังสถานศึกษาและองค์กรต่างๆได้ เชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่จนชาวโลกหลงไหลอย่างแน่นอน 

ใส่ความเห็น