รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ (06 ก.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนามกีฬาเขากระโดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อฝึกกำลังเตรียมความพร้อมของกำลังพล ซึ่งเป็นกองกำลังของฝ่ายปกครองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้มแข็งทัดเทียมกับหน่วยงานทหาร หรือตำรวจ มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ซึ่งการทดสอบประกอบไปด้วยท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพ ไม่เพียงแต่ให้ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้น สุขภาพร่างกายที่เข้มแข็ง จำเป็นต้องมีการฝึกฝนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ มีความพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ พร้อมทั้งด้านยุทธวิธี ทรัพยากรกำลังพลทั้งหมดที่รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันทันที มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้การประสานงานบูรณาการกับทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน และทุกคนต้องรู้จักเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางสู่ประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น