ทุ่มกว่า 500 ล้าน ปักมุดบุรีรัมย์ รพ.สยามอินเตอร์เนชั่นนัล รองรับผู้ป่วยจำนวน 55 เตียง

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565เวลา 13:00 – 16:00 น. โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์โรงพยาบาลสยามอินเตอร์เนชั่นนัล โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ตารางเมตร เปิดดำเนินธุรกิจให้การรักษาดูแลคนไข้เพื่อรองรับประชากรในจังหวัด ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทำให้ประชากร และประเทศชาติดีขึ้น โดยรองรับผู้ป่วยจำนวน 55 เตียง

   นายแพทย์อนุพงษ์ ไพรวิจิตร (คุณหมออะตอม) และคุณรัฐภูมิ วัลลิกุล ผู้บริหารอะตอมคลินิก กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่ดีนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพ และการให้บริการเป็นอันดับหนึ่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์  Healthy & Mental เพราะเห็นความสำคัญของการรักษา ฉีกกฎการรักษาแบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้รักษาแค่เพียงโรคภัย ความเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรักษาโรคภัย ความเจ็บป่วยควบคู่ไปกับจิตใจ ออกแบบโดยใช้ความสมดุลธรรมชาติ เมื่อผู้ป่วยเข้ามารับบริการก็จะได้สัมผัสถึงการบำบัดจิตใจตั้งแต่สถานที่ ไปจนถึงการรักษาเฉพาะทางในด้านการรักษาต่าง ๆ ส่งผลดีขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

   หลักการในการดำเนินงานของ โรงพยาบาลสยามอินเตอร์เนชั่นนัล โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล โดยวางความพร้อมในด้านเครื่องมือทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการรักษา พร้อมสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ให้บริการการรักษาแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งศูนย์เฉพาะทางฟอกไต, ศูนย์ ER 24 ชั่วโมง,  ศูนย์แม่ และเด็ก, ศูนย์การรักษาสุขภาพองค์รวม เป็นต้น พร้อมทั้งทีมบุคลากรในโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ และใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในชุมชนที่สร้างความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน

   เนื่องในโอกาสนี้ นายแพทย์อนุพงษ์ ไพรวิจิตร (คุณหมออะตอม) และคุณรัฐภูมิ วัลลิกุล กำหนดจัดงานครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์คือต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลแบบต่อเนื่องจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อหุ้นของโรงพยาบาลได้ระยะเวลาเปิดรับผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคมพ.ศ.2566โดยโรงพยาบาลได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสยามอินเตอร์เนชั่นนัล ประมาณ 500 ล้านบาท

   ทั้งนี้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ของโรงพยาบาลสยามอินเตอร์เนชั่นนัล

              1. จะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ และในประเทศ

              2. เป็นโรงพยาบาลที่รองรับประชากรประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เข้ามารับบริการมากที่สุด

              3. พัฒนาที่ดินโดยรอบให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์

   ทั้งนี้ โรงพยาบาลสยามอินเตอร์เนชั่นนัล แห่งใหม่ถือเป็นมิติใหม่ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เน้นการออกแบบภายใต้ความสมดุลของธรรมชาติ รักษาโรคภัยทั้งร่างกายควบคู่ไปกับการบำบัดจิตใจ ถือเป็นการรักษาในรูปแบบใหม่ และต้องการพัฒนาการแพทย์ให้เทียบเท่าสู่ระดับสากลอีกด้วย

ใส่ความเห็น