แฟลช เอ็กซ์เพรส ส่งมอบถุงคลุมกระเป๋าจำกัดความเร็วรถวิ่ง (30KM)

ภายใต้โครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone ปีที่ 1 แล้วเสร็จ 100 โรงเรียน ครบ 5 ภูมิภาค พร้อมมุ่งสานต่อปีที่ 2  

แฟลช เอ็กซ์เพรส ประกาศความสำเร็จโครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone ปีที่ 1  ส่งมอบถุงคลุมกระเป๋าระบุความเร็วรถวิ่ง (30 KM) ครบ 100 โรงเรียน ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วไทย หวังเป็นกระบอกเสียงเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ตลอดจนรถจักรยานยนต์บนท้องถนนร่วมตระหนักถึงการงดใช้ความเร็วเมื่อเข้าเขตชุมชน และรอบรั้วโรงเรียน มุ่งขยายต่อเฟส 2 จับมือร่วมภาครัฐเตรียมสร้างโครงการต่อยอด “Flash Be Safe Be Smart” บูรณาการทักษะด้านวินัยจราจรให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการส่งมอบถุงคลุมกระเป๋าให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศ หวังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่สังคมไทยได้ในระยะยาว

21 กันยายน 2565 : นางสาวปรินทร์ทิพย์ อิสริยเมธา ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ และภาครัฐสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจแฟลช กล่าวว่า แฟลชตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านขนส่งพัสดุที่มุ่งหวังแค่ผลสำเร็จในภาพของธุรกิจเท่านั้น หากแต่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับสังคม เพื่อให้ธุรกิจ และสังคมสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างสมดุลด้วยเหตุนี้ แฟลช จึงได้ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone ถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขความเร็วรถวิ่ง (30KM) เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ใช้รถบนท้องถนนให้ตระหนักถึงการงดใช้ความเร็วเมื่อขับเข้าสู่เขตชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตโรงเรียน สำหรับ Safety bag ที่แฟลชจัดทำขึ้น ไม่เพียงแต่ระบุตัวเลขความเร็วรถวิ่งให้เป็นสัญลักษณ์เตือนใจแก่ผู้ขับขี่รถได้ทราบ แต่ถุงยังเป็นสีเหลืองสะท้องแสงที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ชุมชน รวมถึงเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านนายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ในฐานะภาคการศึกษาต้องขอขอบคุณ และชื่นชมบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ที่มีความใส่ใจและเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของเยาวชน ผมในฐานะที่ดูแลด้านการศึกษาของพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ติดกับถนนใหญ่มากกว่า 4 แห่ง มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน เมื่อคิดสัดส่วนของนักเรียน พบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ใช้วิธีการเดินเท้ามาโรงเรียน  ทางตำบลหนองบัวศาลาเองได้รณรงค์และให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด  เมื่อแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำถุงคลุมกระเป๋ากำหนดความเร็วรถวิ่งมามอบให้แก่เด็กนักเรียน ถือเป็นการผนึกกำลังในการปกป้องพวกเขาให้ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ เราเองก็คาดหวังไม่ต่างจากบริษัทฯ เช่นเดียวกันว่า โครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone จะช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญของการขับรถในเขตโรงเรียนอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น” 

โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการได้ส่งมอบถุงคลุมกระเป๋าไปจำนวนกว่า 20,000 ใบ ครอบคลุม 5 ภูมิภาค รวม 100 โรงเรียน ได้รับความร่วมมือ รวมถึงการการตอบรับที่ดีจากทั้งโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังได้มอบถุงคลุมกระเป๋าจำนวนหนึ่ง ให้แก่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านทางคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน-วุฒิสภา เพื่อส่งต่อไปยังนักเรียนในสังกัดของกทม.ต่อไป  สำหรับการทำโครงการปีที่ 2 จะมีการเข้าร่วมกับภาครัฐเพื่อผลักดันเป้าหมายโครงการไปสู่ภาพใหญ่ ในคอนเซปต์  Flash Be Safe Be Smart  สร้างทักษะด้านวินัยจราจร ให้ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กและเยาวชนด้วยการ บูรณาการความรู้ด้านวินัยจราจร ตลอดจนข้อปฎิบัติในการเดินเท้า และข้ามถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการทำถุงคลุมกระเป๋าFlash Safety Bag, Safety Zone เพื่อส่งมอบความปลอดภัยแก่ ชุมชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ในปีต่อๆ ไป

ใส่ความเห็น