เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมพัฒนายกระดับสถานประกอบการแต่งผม เสริมสวย ให้ได้มาตรฐาน

  

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562)เวลา 08.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการยกระดับสถานประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย ตาม พรบ.การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน พร้อมด้วย นางสิรินันทน์ มณีราชกิจ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสุดาวัลภ์ มิ่งไธสง หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ชมรมช่างแต่งผม เสริมสวย ชาย-หญิง จังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาล  เจ้าของกิจการ ช่างแต่งผม เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเปิดโครงการ

  โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้จัดอบรมให้ผู้ประกอบการแต่งผม – เสริมสวย ให้มีความรูัเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้น่าใช้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบการในสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย สามารถพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาในฟื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการในสถานบริการ จัดอบรมสถานประกอบการครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก.

ใส่ความเห็น