บุรีรัมย์ เตรียมจัดงาน ส่งเสริมท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ เดินแบบผ้าไหม “ วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์ ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

เมื่อวันนี้ (24 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม เดอศิตา ปริ้นเซส อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 พร้อมจัดแถลงข่าวกสรจัดงาน “วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์” เพื่อสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จะได้นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ชัดเจน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัด ทั้งยังเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ กับเครือข่ายสื่อมวลชน

โดยมีนางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูลการจัดงาน “วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์” ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต. บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมการกุศล “วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อสมทบทุน โครงการ “บ้านปันสุข ” และโครงการ “รถเข็นนั่งปันสุข ” ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตชาวบ้านและชุมชนด้วย โดยจะจัดกิจกรรมบนถนนด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระหว่าง ถนนบนอ่างเก็บน้ำ และตลาดถนนคนเดิน จะมีการเดินแบบผ้าไหม ผ้าลายอัตลักษณ์ จำนวน 10 เซต จาก 10 ชนิดผ้า ได้แก่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ, ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา, ผ้าหางกระรอก, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าลายเนื้อทราย, ผ้าอรพิมทับทิมโกเมน, ผ้าภูอัคนี, ผ้าบารายพันปี, ผ้าลายขันหมาก, ผ้าลายขอปลาเค้า, ผ้าโควา และ ผ้าทั่วไป ผ้าพื้น

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล และผู้ที่รักในการสวมใส่ผ้าไทย ร่วมสมัครเดินแบบผ้าไหม เพื่อหารายได้สมทบทุน โครงการ “บ้านปันสุข ” และโครงการ “รถเข็นนั่งปันสุข ” ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ และผู้สนใจ ร่วมเที่ยว ชมงาน “ วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์ ” และ ร่วมชม ชิม ช้อปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จัดจำหน่าย ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

ใส่ความเห็น