กว่า 50ล้าน  นายกฯเมืองชุมเห็ดร่วมพิธีเปิดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3021  ขยาย 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร

   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา09.45 นาฬิกา ณ.หน้าโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา บ้านหนองไผ่น้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด  พร้อมด้วย แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มี เกียรติและพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3021 (แยกบ้านกุง – บ้านหนองไผ่น้อย)

   ปัจจุบันสภาพพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพการจราจรในทุกเส้นทางที่มีความคับคั่งหนาแน่นมากยิ่งขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน

    เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่จะสัญจรไปมา ให้มีความปลอดภัยจึงได้ความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท บรรจุโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขอความกรุณาจาก ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท เพื่อทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลห์ติกคอนกรีต จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เส้นทางแยกบ้านกุง – บ้านหนองไผ่น้อย เพื่อมอบความสุข สะดวก ปลอดภัย ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองชุมเห็ดและพื้นที่ใกล้เคียง

   นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.เขต1 “กล่าวว่า”  มีพี่น้องชาวตำบลหนองตาดและตำบลชุมเห็ดได้ใช้ร่วมกัน ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีการสัญจรคับคั่ง เดิมนั้นเป็นถนนขนาดรถวิ่งสวนทางกันแค่สองช่องจราจรสวนกันไปสวนกันมาก็คับแคบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งประกอบกับว่าผิวจราจรไม่ค่อยดี ท่านนายกสมชาย ภิรมณ์ชาติ นายกเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ปรารภบอกว่า อยากมีถนนสักสายหนึ่ง ตัวผมเองก็รับเรื่องเป็นนายไปรษณีย์ ได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ท่านก็ได้กรุณาเมตตาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 52 บาท เพื่อมาทำถนนสายนี้ เป็นถนนขนาด 4ช่องจราจรและมีไฟฟ้าแสงสว่างสมบูรณ์ทุกอย่าง “กล่าวต่อว่า”

   ต้องยอมรับความเป็นจริงที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดใหญ่ เดียวนี้กำลังเติบโตในการท่องเที่ยว มีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาสัญจรมาพักมาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก เราก็ต้องพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความเจริญ เพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เรามีทั้งสนามกีฬาและสนามแข่งรถ แล้วก็นี้การวิ่งมาราธอน ไนท์มาราธอนต้นปีหน้า สิ่งเหล่านี้เราก็เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจัดงบประมาณที่มาลงจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ถามว่ามันจะเกินความจริง มันก็เป็นตามเหตุตามผล ไม่เกินความจริง.

ใส่ความเห็น