เตรียมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เผยมาตรการฉีดวัคซีนเชิงรุก

วันนี้ 23 มีนาคม 2565 เวลา 11.30น ณ .สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ ทันตแพทย์จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดเผยถึงมาตรการรองรับช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่ม 608 ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิต หากได้รับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่สามารถติดต่อระหว่างกันได้ง่ายหากไม่ป้องกันตัวเองได้ดีพอ โดยการปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่ม 608 คราวนี้ยังคงเหลือผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนกว่า 1 แสน 2 หมื่น คน กว่า 1 แสนคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลถึงผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีน ทั้งนี้ทางสำนักสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาและอสม. ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านทุกวัน เพื่อสร้างความเข้าใจและฉีดวัคซีนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการสูญเสียชีวิต

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เผยมาตรการฉีดวัคซีนเชิงรุก เตรียมรับมือกับเทศกาลวันสงกรานต์

นอกเหนือจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกแล้ว ยังสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านเสียงตามสาย และเพจเฟสบุ๊คของ สสจ.บุรีรัมย์ เรื่องมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประเพณีท้องถิ่น กิจกกรมต่างๆที่ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ และมีการจำกัดจำนวนคน ตามพื้นที่สี รวมถึงนำมาตรการ Covid Free Setting มาใช้ นอกจากนี้ได้มีการห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน และกำหนดให้มีช่องทางเข้า-ออกงาน โดยต้องมีจุดคัดกรองอีกด้วย ส่วนมาตรการคัดกรองผู้ที่กลับจากภูมิลำเนา ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการออกประกาศใช้กฎหมายที่ชัดเจน แต่ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ตรวจสุขภาพตนเองด้วยชุดตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง ว่าปลอดโควิดหรือไม่ รวมถึงงดการสังสรรค์รวมกลุ่มก่อนกลับภูมิลำเนา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19ให้กับครอบครัวและคนในชุมชน
ส่วนกรณีเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไซด์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ทำงานร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอย่างต่อเนื่องในการวางมาตรการต่างๆภายในโรงเรียน โดยเฉพาะการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่จะมีการตรวจเป็นประจำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และภาคเอกชน เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เท่าเทียม

(คลิป)