สธ.บุรีรัมย์ ยกระดับมาตรฐาน “ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ สู่มาตรฐานระดับสากล”

วันนี้ 26 มิถุนายน 2562เวลา 09.00น  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารสู่สากล  พร้อมด้วย ภก.วรินทร์ จันละออ  สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมบรรยายให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารเพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารประเภทลูกชิ้นให้ได้มาตรฐานสู่สากล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายลูกชิ้น ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดและเป็นเมืองกีฬา ที่มีประชาชน ผู้บริโภคต่างจังหวัดและต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในด้านสถานที่ผลิต สถานที่จำหน่าย และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทลูกชิ้นให้ได้มาตฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งมีผู้ประกอบการได้เข้ามาอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ได้มีการร่วมกลุ่มจัดตั้งชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นด้วย

***เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  29 – 30 มิถุนายน 2562 ลานกิจกรรมโครงการบุรีรัมย์คาสเซิล อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ***

ใส่ความเห็น