รับพายุฤดูร้อน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เร่งลอกท่อระบายน้ำ ดูดดินโคลน ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่ เร่งลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ ดูดดินโคลน ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำในชุมชน ให้ระบายน้ำไหลได้สะดวก รับพายุฤดูร้อน

วันที่ 21 มี.ค.65 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ , นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายสมเกียรติ พลรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายบุญส่ง สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ได้ระดมเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล พร้อมรถดูดโคลน เข้าทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ที่บริเวณถนน ภายในชุมชนหนองปรือ ซึ่งเกิดการอุดตัน ทั้งจากเศษดิน ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จำนวนมาก กีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะตามท่อบนถนน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เมื่อเกิดฝนตกหนัก ในช่วงนี้ที่มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังได้เจ้าหน้าที่ยังได้เก็บกวาดขยะ ตามถนน ตรอก ซอย และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่สองข้างทางถนน เพื่อความสะอาด และความระเบียบเรียบร้อย

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในท่อระบายน้ำมีดินโคลน และขยะอุดตันในท่อเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้นำรถดูดโคลนมาดูดเอาเศษดิน ขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อระบายน้ำต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ก่อนจะไหลไปตามเส้นทางระบายน้ำ และลำคลองต่างๆ ป้องกันน้ำทะลักล้นถนน เข้าท่วมบ้านเรือน ซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และขอความร่วมมือไปยังประชาชนทั้ง 18 ชุมชน ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งของ เศษขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท่อน้ำอุดตัน

cr.เพจ ส.ปชส.บุรีรัมย์