เร่ง! ร้อยละ 80 จังหวัดบุรีรัมย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันที่24 มีนาคมนี้

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เมื่อวันนี้ (20มี.ค.62) เวลา 08.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยการหย่อนบัตรเลือกตั้งจำลองลงในหีบบัตร อันเป็นสัญลักษณ์ของการเลือกตั้ง ซึ่งงานนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายให้ออกไปใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และลดจำนวนบัตรเสียให้น้อยกว่าร้อยละ 2

สำหรับผู้มาร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครจากหน่วยงานภาครัฐ 5 แห่ง ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ หน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ลูกเสืออาสา กกต.จาก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ รด.จิตอาสา จาก มณฑลทหารบกที่ 26 รวมถึงสถานศึกษาอีกหลายแห่งด้วย ///ข้อมูล เพจ : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น