บุรีรัมย์ เร่ง!!จัดการข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน สร้างความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตาม ตอบโต้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือสร้างความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม

วันนี้(22 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติการด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน หลอกลวงประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนทุกช่องทาง ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวม ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ และปลัดอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ผู้แทนสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานรวมกว่า 50 คน

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย บิดเบือนสร้างความเสียหายต่อราชการ เสียหายต่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้งสร้างความเสียหายต่อสถาบัน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง และสื่อออนไลน์ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ถูกพาดพิงจะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และตอบโต้ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเร่งด่วน เพื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จะได้นำเสนอข้อชี้แจงตามประเด็นต่างๆ ผ่านสื่อทุกแขนง ได้ทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่ข่าวสารอันเป็นเท็จจะขยายวงกว้างสร้างความสับสันให้แก่ประชาชน

นอกจากนั้นแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอหมั่นสอดส่อง เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุการณ์ในพื้นที่จะต้องรับรู้รับทราบก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องรีบดำเนินการแก้ไขผ่านผ่านกลไกลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ไม่เช่นนั้นแล้วประชาชนจะหันไปพึ่งสื่อมวลชน เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ขอบคุณแหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ใส่ความเห็น