จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลลอยกระทงผ่านพิธีกรรมและความเชื่อ “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” ที่ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64  ที่บริเวณปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานเทศกาลลอยกระทง "บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา" ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย และ ตำบลจระเข้มาก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของไทย ผ่านพิธีกรรม ความชื่อ และความศรัทธา
   โดยมี พิธีสมมาสายน้ำ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ทิศรอบปราสาทเมืองต่ำซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ สะท้อนถึงศรัทธาความเชื่อ ความเคารพสักการะของพี่น้องชาวไทย และคนพื้นถิ่นอีสาน ที่มีต่อสายน้ำอย่างไม่เสื่อมคลาย ทำให้ประเพณีการลอยกระทงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน 

  ก่อนลอยกระทงที่ บารายพันปี หรือทะเลเมืองต่ำ มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผ่านการคัดกรองด้วยมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  สำหรับการจัดงาน "บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา" จัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งมีพิธีสมมาน้ำ ทักษิณาวัตร เพื่อขอขมาสายน้ำทั้ง 4 ทิศรอบปราสาทเมืองต่ำ การแสดงแสง สี เสียง ชุด บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำน้อมนำบูชา เดินเที่ยวชมตลาดอารยธรรมของโบราณ สตรีทฟู้ดเมืองต่ำ กิจกรรมลอยกระทง ณ บารายพันปี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมงานได้อีก 1 วัน (19 พ.ย.64)