อย. ลงพื้นที่การันตีของดีบุรีรัมย์ สร้างความเชื่อมั่น มุ่งมั่นส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันนนี้(19 พ.ย. 64) ที่โรงแรงโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศสามารถดำเนินการผลิตอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์ได้ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่สนามการแข่งขันทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทีโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งต่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศมีความมั่นคง ซึ่งการที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับนโยบายเปิดประเทศ

ดังนั้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อย. จึงได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมชมการดำเนินงานของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัด ทั้งนี้ บุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกพืชกัญชาและกัญชงที่สำคัญ จึงเป็นวัตถุดิบที่จังหวัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ และนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่าง ๆ อย. ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตและแปรรูปกัญชากัญชง 2 แห่ง คือ (1)วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์  ซึ่งมีการปลูกกัญชาในระบบควบคุมแสงในอาคาร (In door) และปลูกในโรงเรือนป้องกันแมลง (กรีนเฮ้าส์) โดยจะมีการขยายแปลงปลูกในระบบเปิด (Out door) เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคอีสาน จะได้ลดต้นทุนการปลูกและแปรรูป ช่วยให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน และ (2) บริษัท สยาม เรวะ (2020) จำกัด  ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงรายแรกของจังหวัดในแบบระบบปิด มีการควบคุมคุณภาพและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ มีการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้ได้กัญชงที่มีคุณภาพสำหรับการส่งออกและต่อยอดผลิต

ที่สำคัญ จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลก คือ ลูกชิ้นยืนกิน ซึ่งมีผู้ผลิตและจำหน่ายหลายราย โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสูตรกัญชาในลูกชิ้นและน้ำจิ้มด้วย  ซึ่ง อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ยินดีส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการผลิตลูกชิ้น ลูก​ชิ้นยืนกินจะเป็นเมนูอาหารยอดนิยมที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับประทานได้อย่างสบายใจ และเชื่อมั่นได้ในเรื่องความปลอดภัย  นอกจากนี้ อย. ยังได้เข้าเยี่ยมชม       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง  ที่ผลิตขนมทองม้วนสอดไส้ทั้งฝอยทอง  ดอกอัญชัน  พริกไทยดำ ใบหม่อน และใบมะรุม กล้วยเบรกแตก เคยได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2558 และห้างหุ้นส่วนจำกัด วรารัตน์ฟู้ดส์ ผลิตอาหารประเภทลูกชิ้นหมู เนื้อ ปลา ไก่ ฮอทดอก ไส้กรอกต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. สนับสนุนให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และที่ผ่านมาได้ปลดล็อกข้อกฎหมายเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่ง อย. พร้อมบริการให้คำปรึกษาในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และพิจารณาด้วยความรวดเร็ว เช่น เครื่องสำอางกัญชากัญชง อย. ได้อำนวยความสะดวกรับจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-submission) อนุมัติภายใน 3 วันทำการเท่านั้น  และในการเยี่ยมชมครั้งนี้ อย. ได้รับฟังความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตให้เหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง อย. เห็นถึงความตั้งใจของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมั่นว่าจะประสบผลสำเร็จสามารถรองรับนโยบายการเปิดประเทศได้เป็นอย่างดี