คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “วาระแห่งชาติ”

เมื่อวานนี้ (7 มิถุนายน 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ได้กระจายการให้บริการลงสู่ระดับอำเภอตำบล หมู่บ้าน และชุมชน โดยกำหนดให้โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม หรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ ทุกอำเภอ ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉีดวัคซีน covid 19) จำนวน 27 แห่ง ได้ให้บริการวันนี้ 7 มิถุนายน เป็นวันแรก
นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ทางจังหวัดจึงพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยงจากผู้ที่ลงทะเบียน ในแอพพลิเคชั่น Buriram IC และหมอพร้อม นำมาจัดกลุ่มอาชีพ กลุ่มเฉพาะ กลุ่มพื้นที่ไข่แดงหรือกลุ่มพื้นที่ที่มีผู้ป่วย ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม มีผู้ลงทะเบียนใน buriram ic สะสมเป็น 724,731 คน ประสงค์ฉีดวัคซีนสะสมเป็น 555,503 คน และมีการจองรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ประมาณ 10,900 คน ทุกคนที่จองจะต้องได้รับวัคซีน ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดกลุ่มผู้จองวัคซีนแอสตราเซเนกา เนื่องจากวัคซีน 1 ขวด สามารถนำออกมาฉีดให้ประชาชนได้ประมาณ 10 – 12 คน ทั้งนี้ จังหวัดยังได้มีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ เช่น บุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน รวมไปถึงครูในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ด้วย ในด้านของบุคลากร จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่ามีความชำนาญและมีศักยภาพมาก เพราะฉะนั้นหากได้รับการจัดสรรวัคซีน บุคลากรก็พร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนทันที
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องสถานที่กักกันตัวในแต่ละพื้นที่อำเภอสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบ และเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
พิจารณาอนุญาตให้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชีย รายการ AFC Champion League ณ สนามบุรีรัมย์สเตเดียม ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันระบบปิด ไม่มีผู้ชม โดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 จำนวน 12 นัด
พิจารณาอนุญาตให้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ “OR BRIC Superbike Championship 2521” ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จำนวน 4 สนาม 5 เรซ โดยเป็นการจัดการแข่งขันระบบปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 2 รายการ จะดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่ง จะต้องจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้เพียงพอ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน ครบตามจำนวนและมีใบรับรองที่โรงพยาบาลหรือรัฐบาลจากประเทศต้นทางออกให้ หรือผ่านการกักตัวแล้วจาก State Quarantine และมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าแข่งขันทุกรายการ

ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น