“จังหวัดบุรีรัมย์ ห่วงใย” เร่งตรวจเชิงรุก “วันแรก” เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเขตเมือง

วันนี้ที่28 พค.2564 เวลา 09.30 น. ณ.โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยนายแพทย์พิเชษฐ  พืดขุนทด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในเขตเมือง จำนวน 1,465 ราย และพื้นที่เสี่ยงอื่นอีก จำนวน 1,000 ราย

นายแพทย์พิเชษฐ  ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว “กล่าวว่า”  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564เวลา 19.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยยืนยัน สะสม 193 ราย อยู่ระหว่างการรักษาสะสม 32 ราย รักษาหายสะสม  158 ราย เสียชีวิต 3 ราย (อำเภอประโคนชัย 2 รายและอำเภอเมือง 1 ราย ) โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 94 ราย เพศหญิง 99 ราย อายุต่ำสุด 8 เดือน สูงสุด 76 ปี (อายุเฉลี่ย 36 ปี) แบ่งเป็นติดในพื้นที่  58 ราย (30.05%) ซึ่งมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ติดมาจากนอกพื้นที่  135 ราย (69.95%) และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอยู่หลายเหตุการณ์ในท้องที่และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์มีมติเห็นชอบออกคำสั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

เหตุการณ์ที่ 1 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 9 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 79 คน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 92 รายเหตุการณ์ที่ 2 บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมืองมีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 11 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 105 คน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 358 รายเหตุการณ์ที่ 3 บ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 4 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 212 คน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 74 ราย

โดยมีครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน 3 เหตุการณ์ทั้งหมด จำนวน 601 ครัวเรือน และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 396 คนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 524 ราย

สำหรับสถานการณ์การระบาดในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพศชายอายุ 60 ปี เจ้าของร้านกาแฟ ย่านชุมชนใจกลางเมืองบุรีรัมย์ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 17 ราย  เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าวมีประวัติการเดินทางไปในหลายพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสประชาชนอื่นจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่สามารถค้นหาต้นตอการติดเชื้อได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ในเขตชุมชนเมืองที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายดังกล่าวประมาณ 3,000 รายในชุมชนเมือง ชุมชนหนองแปบ ชุมชนโคกกลาง และสถานที่ใกล้เคียงในเขตเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ได้มาตรฐาน โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการตรวจฯ  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น จำนวน 535 ราย และในวันที่ 28 – 29  พฤษภาคม 2564 กำหนดให้บริการตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ณ  โดมสวนรมย์บุรี  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1,465 ราย และพื้นที่เสี่ยงอื่นอีก จำนวน 1,000 ราย

โดยที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นด้วยวิธี Rapid test ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 24 เมษายน 2564 จำนวน 35,486 ราย พบผลพบเชื้อ จำนวน 65 ราย ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดมาตรการด้านสังคมและมาตรการด้านกฎหมายผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์และยังคงต้องเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในในเขตชุมชนเมือง และในพื้นที่อำเภอต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยเครือข่าย อสม. เคาะประตูบ้านและเชิญชวนให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมาลงทะเบียนและแสดงเจตน์จำนงค์รับวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ใส่ความเห็น