คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศยกเลิกควบคุมบริเวณคุ้มโคกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม แต่ยังต้องกักตัวต่อไปอีกตามระยะเวลาที่กำหนด

วันนี้ (28 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ แถลงผลการดำเนินงานกำหนดพื้นที่ควบคุมหรือ ปิดหมู่บ้าน บริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตรวจพบว่ามีบุคคลในพื้นที่ รวม 9 ราย (ผู้ป่วยกำลังรักษา 8ราย และเสียชีวิต 1 ราย) เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 20 19 (COVID-19) และและยังมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่อีก 79 ราย จึงได้ดำเนินการส่งเข้าตรวจรักษา ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน สถานที่เดียวกัน กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ได้แก่ กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่ ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกในหมู่บ้าน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2 โดยการเก็บตัวอย่าง 66 ตัวอย่าง ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผลปรากฎว่า กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทุกราย ไม่พบสารพันธุกรรมของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับได้มีการควบคุมโรคตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 28เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุมบริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงยังต้องกักตัวเองต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 14 วัน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต้องกักตัว 10 วันเพื่อเฝ้าระวังดูอาการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ตามความเสี่ยงที่หน้าบ้าน

ใส่ความเห็น