พร้อมแล้ว!เปิดรับนักท่องเที่ยวกับเทศกาลอินทผลัมผลสด“ทองคำแห่งอีสานใต้” ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา นายสำเรือง พินงรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่10 ถนนกระสัง-ลำดวน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   พร้อมเปิดไร่ท่องเที่ยงเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรี!

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสำเรือง กล่าวว่า ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา “เกิดขึ้นจาก อุดมการณ์ที่มองเห็นปัญหาของเกษตรกรในฟื้นที่เขตภาคอีสานที่มักประสบปัญหาขาดทุนจากการปลูกข้าว เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะน้ำ ที่ค่อนข้างแห้งแล้งตนจึงเปลี่ยนฟื้นที่นาข้าวหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 2แปลง  แบ่ง  ฟาร์มวัว 26 ไร่ สวนอินทผลัม 33 ไร่ แปลงหญ้าเนเปียร์ 50 ไร่ นาข้าวมะลิ 85 ไร่ รวมทั้งหมด 194 ไร่ ในฟาร์มได้เลี้ยงโคขุนวัววากิว เพื่อขายเนื้อ ปลูกหญ้าเนเปียร์ และ ปลุกพืชทองคำอย่าง ต้นอินทผลัม เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้เกษตรมากขึ้น ซึ่งการทำเกษตรแบบผสมผสานนี้ เป็นที่ประจักรแล้วว่า เกษตรกรสามารถอยู่ได้สามรถสร้างผลกำไรจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน อีกด้วย”

  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทผลัม ฟาร์มเรามีอินทผลัมผลสด คุณภาพส่งออก เนื้อกรอบ รสชาติหวาน ละมุน อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาก ผลไม้เพื่อสุขภาพ

นายสำเรือง พินงรัมย์ กล่าวต่อ “เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะดีได้” อินทผลัมปลูกแล้วดีแน่นอน 1ไร่ 1ล้าน  ทำให้จริง ทำให้ได้ วางแผนให้เป็นนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้  ผมเริ่มจากทำประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ กลับไปทำเกษตรนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้อง  การเป็นเกษตรกรทำอย่างไรที่จะไม่จน ทำอย่างไรที่ร่ำรวยได้  ผมได้ความรู้มาคือ อินทผลัม อินทผลัมที่ปลูกในประเทศไทยต้องเป็นพันธ์ที่เหมาะกับประเทศไทยก็คือ พันธ์ทานผลสด “พันธ์บาฮี”ไม่ใช่จะปลูกสายพันธ์ไหนก็ได้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นภาคอีสาน ที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ราคาขายอยู่หน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละๆ 500 บาท ราคาอยู่ที่ Modern Trade ราคาขายอยู่ที่500 บาทเท่ากัน โดยเฉพาะที่ห้างค้าปลีกและ ร้านสะดวกซื้อ  การแปรรูปอินทผลัม ไม่ว่าเป็นน้ำอินทผลัมกระป๋อง อินทผลัมแห้ง อินทผลัมผง อินทผลัมผสมโซดา เราเอามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา เปิดอย่าง Open นะครับ ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคน ที่อยากรู้ อยากเรียนรู้ อยากรู้วิธีปลูกหญ้า วิธีเลี้ยงวัว วิธีการขุนวัว วิธีการปลูกอินทผลัม วิธีบริหารการจัดการทำเกษตร การทำฟาร์มแบบครบวงจรที่ถูกต้อง แบบมาตรฐาน ว่าทำแบบไหนสามารถเรียนรู้ที่ฟาร์มได้สำหรับพี่น้องต้องการปลูกอินทผลัม รายได้ 1ไร่ 1 ล้านบาท

   อินทผลัมที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่า 1ไร่ มันสามารถสร้างมูลค่าได้นะ ในเบื้องต้นอยู่ที่ 5 แสนบาท คือ อันนี้ราคาหน้าเบื้องต้น ถ้าเรามีการแปรรูปขบวนการต่างๆ 1 ไร่ 1ล้านบาท  สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน ผมมั่นใจว่าปลูกอินทผลัม  ปลูกแล้วดีแน่นอน

ผมขอเชิญนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบแนวเชิงเกษตร มาสัมผัสวิถีธรรมชาติ มาดูวิธีการเลี้ยงโคขุน พันธ์วากิว ว่าเขาเลี้ยงยังไงถึงราคาแพงระดับโลก  มาแวะชม ชิม ช้อป แชร์  อินทผลัม ที่มีรสชาติ หวานกรอบ ละมุน เรามีผลิตภัณฑ์แปรรูปไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว และขณะนี้เรากำลังก่อสร้างอาคารไว้ค่อยตอนรับนักท่องเที่ยว และตอนรับหมู่คณะมาศึกษาดูงาน

นายสำเรือง พินงรัมย์ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่10 ถนนกระสัง-ลำดวน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 081-9012438, 089-8105165, 089-9257913

***ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ยินดีตอนรับ***

ใส่ความเห็น