รองผู้ว่าฯจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมประชุมสภากาแฟติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 07.30 น. ณ.ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์  นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นั่งเรือชมธรรมชาติ และสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้ฟื้นกลับมาโดยเร็ว บริเวณศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ซึ่งที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งติดต่อกันต่อเนื่อง มีสภาพแห้งขอดทำให้สัตว์น้ำเหลือน้อย และในห้วงที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอิทธิพลจากพายุโนอึล ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง มีน้ำกักเก็บประมาณ 28 ลบ.ม. จากความจุอ่างรวมประมาณ 56 ลบ.ม. ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้เพื่อการ อุป-โภคบริโภค ในปีหน้า แต่ยังมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูระบบนิเวศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้ฟื้นกลับมาโดยเร็ว ส่วนในเรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเป็นพื้นที่เหมาะสม เนื่องจากมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งเป็นนกกระเรียนที่หายากและได้เติบโตโดยธรรมชาติซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ และวันนี้ถือให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ศึกษาดูงานรับรู้ และได้รับทราบบรรยากาศจริงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานต่อไป

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าฯจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมในรูปแบบ “สภากาแฟ” กับหัวหน้าส่วนราชการในการกำกับดูแล กลุ่มงานด้านกิจการพิเศษ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เป็นเมืองกีฬา เป็นศูนย์กลางการเที่ยวและกีฬา ไปในทิศทางเดียวกัน

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด หรือ ที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถนำพันธุ์ปลามาปล่อยด้วยได้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้ว ยังเป็นการทำบุญที่ได้คืนชีวิตให้กับปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย และหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะล่องเรือชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ หมายเลข 090-2868327 (คุณเติ้ล) เพื่อจะได้ประสานเตรียมเรือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ในการนำเที่ยวดังกล่าวด้วย

ใส่ความเห็น