ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 17.00 น.นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก จำนวนกว่า 225,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด บริเวณ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เป็นแหล่งอาหารแก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์ และแหล่งอาหารแก่นกกระเรียน ซึ่งที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งติดต่อกันต่อเนื่อง มีสภาพแห้งขอดทำให้สัตว์น้ำเหลือน้อยมาก และขณะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอิทธิพลจากพายุโนอึล ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง ประมาณ 28 ลบ.ม. จากความจุอ่างรวมประมาณ 56 ลบ.ม. ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้เพื่อการอุป-โภคบริโภค ในปีหน้า

ผู้ว่าฯจึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด หรือ ที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถนำพันธุ์ปลามาปล่อยด้วยได้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้ว ยังเป็นการทำบุญที่ได้คืนชีวิตให้กับปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย และหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะล่องเรือชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น