ศิริรามสโตร์

ศิริรามสโตร์

(หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

179/2-3  ถนน สุนทรเทพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร.  044-612368

เปิดเวลา  08 .00  –  18.00 นาฬิกา

จำหน่าย

ผ้าตัดเสื้อ ผ้าลูกไม้ 

เสื่อน้ำมัน พลาสติกปูโต๊ะ

อุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิด

ใส่ความเห็น