คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (22 สิงหาคม 2563) ที่ห้อง ประชุมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ นายชัชวาลล์ คงอุดม ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการหาทางออกแบบมีส่วนร่วม และชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร โดยมีผู้นำเกษตรกร และสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จาก 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4 จังหวัดในภาคกลาง จำนวนกว่า 500 คน
นายชัชวาลล์ คงอุดม ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การสัมมนาวันนี้ ทางคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติต้องการมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ พบว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก และปัญหาเรื่องหนี้สิน


ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร คือ เกษตรกรมีหนี้สินจำนวนกว่า 400,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวได้ เกิดจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 /ภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ปริมาณข้าวที่เกษตรผลิต ไม่สามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศได้ ซึ่งจากปกติจะส่งได้ประมาณปีละ 9 ถึง 10 ล้านตัน แต่ขณะนี้ส่งได้เพียง 3 ล้าน 6 แสนตัน คาดว่าในอนาคตจะทำให้ข้าวภายในประเทศคงค้างเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น