พาณิชย์ห้ามเมาในกระเช้า คาดโทษกักตุน ขายสินค้าเกินราคาจำคุก 7 ปี

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจกระเช้าของขวัญตามห้างร้าน เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดจัดกระเช้าเด็ดขาด ย้ำกักตุน ขายเกินราคามีสิทธิ์โดนปรับแสนสี่ จำคุก 7 ปี

วันที่ 20ธันวาคม 2565 นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พานิชย์จังหวัดบุบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายภาคส่วน เข้าไปตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีก และห้างโมเดิร์นเทรด

เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าทุกชนิด กระเช้าของขวัญทุกชนิด ที่วางจำหน่ายว่ามีการจำหน่ายเกินราคาหรือไม่ โดยเฉพาะเป็นช่วงที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างเตรียมปรับราคาสินค้าหลังปีใหม่นี้

การตรวจดังกล่าวได้เน้นย้ำกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงรายการสินค้าที่นำมาจัดภายในกระเช้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ราคาของสินค้าแต่ละรายการ และต้องมีขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 16  และกรณีที่มีค่ากระเช้าและค่าจัดกระเช้า ก็ต้องแสดงไว้อย่างชัดเจนด้วย ส่วนสินค้าในกระเช้า ควรแสดงวันหมดอายุและเป็นสินค้าที่มีอายุอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พานิชย์จังหวัดบุบุรีรัมย์  กล่าวว่า  “ ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวในจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ  กอ.รมน. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบ ป้องปราม ให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือห้างสรรสินค้า ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ดังนั้น พานิชย์จึงได้ออกตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนได้รับทราบ สินค้าจะต้องติดป้ายแสดงราคา ถ้าไม่ติดป้ายแสดงราคาก็จะมีความผิด ” ส่วนกระเช้าของขวัญปีนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญโดยเด็ดขาด พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า จึงแจ้งเตือนร้านค้าผู้ประกอบการ หากมีผู้ประกอบการฝ่าฝืนเรื่องการขายสินค้าเกินราคา การกักตุนสินค้า จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และมีโทษปรับถึง 140,000 บาท ส่วนประชาชนทั่วไปขอแนะนำให้ตรวจสอบราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ หากพบมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถแจ้ง ทางสายด่วน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ

ใส่ความเห็น