รพ.บุรีรัมย์ ยกระดับแพทย์ ความปลอดภัย กีฬามวลชน “บุรีรัมย์มาราธอน”

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ยกระดับบุคลากรทางการแพทย์ เสริมสร้างความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานวิ่ง บุรีรัมย์มาราธอน

วันนี้ (25 ม.ค. 67) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน บทบาทของเวชศาสตร์ฟื้นฟู เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานวิ่ง ในกีฬามวลชน เพื่อนำองค์ความรู้บทบาทของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูไปใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ กัมทรทิพย์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนความปลอดภัยผ่านการประชุมบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและ สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ทำหน้าที่หลักในการให้องค์ความรู้ต่อบุคคลากรการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เกิดการขยายเครือข่ายของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยและการแพทย์ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมบุรีรัมย์มาราธอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งของการส่งเสริมสุขภาพในองค์รวมทุกมิติของการมีส่วนร่วมในกีฬามวลชน บทบาทของทางจังหวัด ในการจัดงานบุรีรัมย์มาราธอนซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และ ในปีนี้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับ Gold Label จากทางสมาพันธ์กรีฑาโลก จึงมีความตระหนักถึงการจัดการความปลอดภัยและการแพทย์ในทุกระดับ ตลอดทั้งพัฒนาความปลอดภัยและการแพทย์ในการกีฬามวลชนในอนาคตต่อไป