“รมย์บุรีเกมส์” จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมจัดแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่2

เมื่อวันนี้ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”


เนื่องจาก จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2562 โดยมี 13 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา แบดมินตันลีลาศ ว่ายน้ำ เทนนิส เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลบาสเกตบอล ตะกร้อ กอล์ฟ วู้ดบอล เกทบอล และเปตอง  ฯลฯ


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ทางจังหวัดบุรีรัมย์ จึงจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค งบประมาณในการจัดการแข่งขัน และร่างทำเนียบประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬาแต่ละชนิดกีฬา รวมทั้งร่างกำหนดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา พร้อมทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน
นอกจากนี้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจะลงพื้นที่ประชุม และสำรวจความพร้อมของสนามกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขันฯอีกด้วย ///ขอบคุณ ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น