บุรีรัมย์ โครงการบรรพชาอุปสมบท-บรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่20

วันนี้๒ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท-บรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๖๒ พรรษา  ณ วัดธรรมธีราราม ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น