ต.ถลุงเหล็ก บรรพชาภาคฤดูร้อน 90 รูป

วันนี้ที่2เมย.60 อดีตสส.สนอง.เทพอักษรณรงค์และ สจ สมชาย.ภิรมย์ชาติ.ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบท-บรรพชาภาคฤดูร้อน90 รูป.ประจำปี.2560..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุยเดช(ร.9)และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๖๒ พรรษา ที่วัดบ้านสำโรง.ตำบลถลุงเหล็ก.เมืองบุรีรัมย์.โดยมีนายอำเภอเมืองมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายก กำนัน ผู้นำชุมชนและประชาชน.ในพื้นที่ตำบลชุมถลุงเหล็กร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น