ชาวบุรีรัมย์ร่วมใจกำจัดผักตบชวา

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ระดมทุกภาคส่วนร่วมกำจัดผักตบชวาเพื่อคืนคลองสวยน้ำใสตามนโยบายรัฐบาล พร้อมแนะผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนร่วมกันกำจัดตั้งแต่ปริมาณน้อย และใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสด

วันนี้(23 มี.ค.60) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 26 เจ้าหน้าที่ อส . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลสะแกซำ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาเพื่อคลองสวยน้ำใส ที่ลำห้วยตลาด บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 3 ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร จากสภาพปัจจุบันมีปริมาณฝักตบชวาและวัชพืชอื่นๆที่หนาแน่นกีดขวางทางน้ำไหล ตื้นเขิน และมีกลิ่น ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ตอลดทั้งเป็นการปลูกฝักจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการมีร่วมร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำ ลำคลองต่างๆ ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ด้วยการแพร่กระจายขยายพันธุ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการกำจัด เมื่อรวมตัวกันจำนวนมากนอกจากจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้ว ยังกีดขวางทางน้ำไหลเป็นจุดสะสมตะกอนดิน ขยะมูลฝอยทำให้ลำคลองตื้นเขินอย่างรวดเร็วเมื่อฤดูช่วงน้ำหลากไม่สามารถระบายได้ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ส่วนช่วงหน้าแล้งก็จะแล้งซ้ำซากไม่มีน้ำทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เพราะลำห้วยมีพื้นที่กักเก็บน้ำได้น้อย ซึ่งภายหลังจากนี้ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวในพื้นที่ร่วมมือกันคนละเล็กน้อยเริ่มจากหน้าบ้านของตนเอง ในการกำจัดผักตบชวาตั้งแต่ปริมาณน้อยๆ ไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์จนกระทั่งเกินกำลังของหมู่บ้าน ชุมชน และเมื่อน้ำขึ้นจากลำห้วย ลำคลองแล้วควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำไปทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้จากพัฒนาที่ดินจังหวัด หมอดินอาสา หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น