บุรีรัมย์ วันอาสาสมัครสาธารณสุข “ อสม.” แห่งชาติ ปี 60

วันนี้(24 มีนาคม 2560) ณ.สวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)แห่งชาติ โดยประธานเปิดงาน นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล  ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หน่วยงานสาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รพ.บุรีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมทำพิธีเปิดงานวันอาสาสมัคร “อสม.” โดยมี อสม.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เลิกบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมแสดงพลังสร้างสุขภาพให้ยั่งยืน กว่า 3พัน คน.

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติปี60 ครั้งนี้ ต่อจากนั้นผู้ว่าฯบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลประกาศเกียรติบัตรให้กับ อสม.ดีเด่นรวม10 สาขา เพื่อเป็นเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

 

ใส่ความเห็น