ททท. จัดกิจกรรม Chinese Market Insight เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากตลาดจีนแก่ผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม X2 Vibe Buriram Hotel การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร่วมกับ ททท. สำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปักกิ่ง สำนักงานเซี่ยงไฮ้ สำนักงานคุนหมิง สำนักงานเฉิงตูและสำนักงานกว่างโจว พร้อมด้วย ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ และ ททท. สำนักงานสุรินทร์ จัดกิจกรรม Chinese Market Insight สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้าน Supply-side เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตลาดจีน และการปรับตัวเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากตลาดจีน ทั้งนี้ งานจัดขึ้นในรูปแบบการเสวนา โดยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานจีนทั้ง 5 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดนักท่องเที่ยวจีน อาทิ สถิตินักท่องเที่ยว พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย กลยุทธ์ทางการตลาดของ ททท. แนวโน้มทางการท่องเที่ยวของตลาดจีน รวมถึง เทคนิคในการทำตลาดจีน เป็นต้น

นางฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. เผยว่า ททท. ได้จัดกิจกรรม Chinese Market Insight ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดนักท่องเที่ยวจีนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) ซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวสูง รวมถึงมีแนวโน้มเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น โดย ททท. คาดหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้รู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ลดการเกิดผลกระทบในทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่

นางฐิติพร มณีเนตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้ว เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ททท. ยังได้จัดกิจกรรม “Amazing Thailand Go New Fam Trip” โดยเชิญบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 10 ราย เดินทางมาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าบริการด้านท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของจีน ซึ่งจะสามารถสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้ไม่ต่ำกว่า      3 แสนคน/ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการดำเนินงานตลาดด้าน Demand-side ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้าน Supply-side ในวันนี้

 

ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดย ททท.           ได้ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและขยายการเดินทางไปยังพื้นที่เมืองรอง         มากยิ่งขึ้น กิจกรรม Chinese Market Insight ในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จะได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านตลาดนักท่องเที่ยวจีนของ ททท. และเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถร่วมมือกับ ททท. นำเสนอสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวและประสบการณ์ใหม่ๆ เช่นจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้รับความนิยม            โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ บนผืนแผ่นดินเก่าแก่ ทางภาคอีสานของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น