รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562

วันนี้ (19 ก.พ.62) เวลา 07.30 น. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 ที่ ศาลาการเปรียญ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงพระธรรมเทศนา มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะไปเป็นครอบครัว

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญคือ การทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562/ เพจ : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น