แม่ทัพภาค2 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมผู้นำชุมชน กอ.รมน.ภาค2 บุรีรัมย์

พลโท วิชัย แชจอหอ

วันนี้15 มี.ค. 60 เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ.ศาลาอเนกประสงค์ มทบ.26 พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรม จากอำเภอหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง อำเภอแคนดง จำนวน 100 คน โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอ สัสดี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ และร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อต้องการให้ผู้บริหารระดับท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มีการสานสัมพันธ์ที่ดี สามารถเสนอแนวความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน ตลอดทั้งปลูกฝังการเป็นนักปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการในหมู่บ้าน ชุมชนสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในฟื้นที่  เพื่อเป็นเครือข่ายในการให้ความร่วมมือการพัฒนาชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สร้างความปรองดองในทุกภาคส่วน และ การทำงานเป็นทีม พร้อมพัฒนาภาวะผู้นำ   เพื่อศึกษาการจัดระบบการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งการบริหารผู้จัดการด้านสังคมการเมือง และการปกครอง

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆละ 100 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ อำเภอพุทไธสง อำเภอ ปะคำ และ อำเภอโนนสุวรรณ /รุ่นที่2 อำเภอชำนิ อำเภอนาโพธิ์และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ / รุนที่ 3 อำเภอแคนดง อำเภอโนนดินแดง และ อำเภอหองหงส์ ใช้ระยะเวลาการฝึกรมรุนละ 3 วัน 2 คืน ที่ห้องประชุม กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และในส่วนอำเภอที่เหลือจะดำเนินการฝึกอบรมสร้างแกนนำเครือข่ายให้ครบทั้ง 23 อำเภอ ต่อไป

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้กล่าวรายงานเสร็จแล้ว  พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบายและกล่าวให้ผู้เข้าอบรมผู้นำชุมชนว่าการอรบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร ต่อจากนั้นได้ร่วมกับผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่กับผู้เข้าอบรม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

ใส่ความเห็น