ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2561

วันนี้ (01มี.ค.61) เวลา 07.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยพล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 101 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2561 ที่ ศาลาการเปรียญ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญคือ การทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ใส่ความเห็น