ส.ปชส.บุรีรัมย์ เปิดแถลงข่าว!ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานและ จัดกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญในพื้นที่ฯ วันนี้ (02 มี.ค. 64) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน และจัดกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ที่ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ เข้าร่วมกว่า 50 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการผ่อนคลายสถานการณ์ลง จังหวัดบุรีรัมย์ก็เตรียมกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดเมืองบุรีรัมย์ หลายกิจกรรม ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ คือการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 เพื่อเตรียม การจัดกิจกรรม “ทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” นอกจากนั้นยังมี กิจกรรม บุรีรัมย์มาราธอน 2021 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม BURIRAM SONGKRAN FETIVAL 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดีบุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” ทั้งนี้ เพื่อทำบุญใหญ่เรียกขวัญและกำลังใจ ให้คนบุรีรัมย์ เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่ จึงอยากให้คนบุรีรัมย์ ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาเยือนบุรีรัมย์ ให้เกิดความประทับใจ ส่วนที่สำคัญคือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของสื่อมวลชนทุกสื่อ ให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์ได้รับทราบ เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของบุรีรัมย์ฟื้นตัว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ไปด้วยกัน สำหรับการจัดกิจกรรม และงานต่างๆ ของส่วนราชการ ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ประกอบด้วย การจัดงาน “กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 , การจัดงาน “บุรีรัมย์มาราธอน 2021” วันที่ 27 มีนาคม 2564 และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ด้าน

นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายสื่อมวลชน ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการที่จะช่วยนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ สร้างความรักความสามัคคี ช่วยกันพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ใส่ความเห็น