อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านคุ้มต่ำ สุดประทับใจ พร้อมสร้างสู่ชุมชน

 

หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านคุ้มต่ำ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสตึกต่างๆ อาทิ นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก , ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว , ตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และชาวบ้านทั้งในบ้านและใกล้เคียง ร่วมงานอย่างมากมาย

หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ให้เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

คณะสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และนักท่องเที่ยว

 

ด้าน นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ได้งบประมาณมาพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบล ทุ่งวัง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านคุ้มต่ำ หมู่ที่ 3 , บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 , บ้านตาลอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าม่วง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 , บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 และ ตำบลชุมแสง 1 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ซึ่งก็จะมีพิธีเปิดหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้

ดูวิถีชาวบ้านการเลี้ยงจิ้งหรีด

กิจกรรมในการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคุ้มต่ำ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น จัดขึ้นเป็นโปรแกรม 2 วัน 1 คืน คือ วันที่ 15-16 ตุลาคม ซึ่งจะได้พาคณะสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมหมู่บ้านตามโปรแกรมต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดเอาไว้ อาทิ ร่วมสักการะหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง , นั่งรถซาเล้งไปฐานจิ้งหรีด ดูวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด , แวะชมไปยังฐานพัด ชมการทำพัดจากใบตาล , ชมชาวบ้านทำขนมกะลาและแหนมหมู , นั่งรถซาเล้งชมวิวทัวทัศน์รอบหมู่บ้าน , ร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี , ร่วมรับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงประจำท้องถิ่น และ เข้าพัก ณ โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน เป็นต้น

ชมการทำพัดจากใบตาล
ชมการทำพัดจากใบตาล

สำหรับการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอสตึกนั้น ครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 หากมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 093- 501-6655

ชมชาวบ้านทำขนมกะลาและแหนมหมู
ชมชาวบ้านทำขนมกะลาและแหนมหมู

ใส่ความเห็น