365 วัน บุรีรัมย์ เปิดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ส่งเสริมท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายไชยวัฒน์ จุลถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมให้เป็นตลาดเชิงอารยธรรม ซึ่งมีการชูจุดเด่นการอยู่ร่วมกันในเชิงระบบนิเวศระหว่างคนกับธรรมชาติ (นกกระเรียนพันไทย) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีบุรีรัมย์ โดยในงาน นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงาน โดยเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประกอบการด้านที่พัก (โฮมสเตย์) ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยการเพิ่มช่องทางการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีบุรีรัมย์ (รูปแบบตลาดถนนคนเดิน) ในการรองรับการท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน

ในการเปิดงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข กิจกรรมภายในตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ประกอบด้วย การจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นบุรีรัมย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท จากผู้ประกอบการในพื้นที่ ต. บ้านบัว สะแกโพรง เสม็ด และสะแกซำ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ กล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดน้ำอัดลม ปลอดสารพิษตกค้าง การบรรจุหีบห่อปลอดภัยเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ห้ามใช้กล่องโฟม โดยผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่าย กว่า 100 ร้าน ซึ่งในการจัดงานนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ประธานในพิธีได้กล่าวถึงความคาดหวังโดยหวังว่า “ตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความโดดเด่นให้จังหวัดบุรีรัมย์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นตลาดเชิงอารยธรรมที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า OTOP และพี่น้องในชุมชนได้มีที่ค้าขายในการสร้างรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน” สำหรับตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น. ผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมได้ตามเวลาที่กำหนด

Cr.สวท.บุรีรัมย์