“Airbnb จับมือ B-STAY ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จ.บุรีรัมย์”

Airbnb จับมือ B-STAY ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา .บุรีรัมย์

Airbnb แพลตฟอร์มแห่งพลังผู้คนระดับโลก ร่วมโปรโมทท่องเที่ยวและเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ท้องถิ่น

พร้อมสร้างอุปทานด้านที่พักต้อนรับงาน MotoGP 2018

 (บุรีรัมย์) Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) บริษัทชั้นนำของโลกด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ประกาศความร่วมมือกับ
B-STAY เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จ. บุรีรัมย์ เจ้าภาพการจัดงาน MotoGP 2018

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเจ้าของที่พักโฮมเตย์ของชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างอุปทานที่พักที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว เนื่องจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกภายใต้แนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างนายเนวิน ชิดชอบ ประธานกรรมการ บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการโครงการบริการที่พัก B-STAY และมิสเตอร์เซียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

การส่งเสริมผู้ประกอบการบริการที่พักใน จ. บุรีรัมย์

ในความร่วมมือครั้งนี้ Airbnb จะประชาสัมพันธ์ที่พักโฮมสเตย์ชุมชนในความดูแลของโครงการบริการที่พัก B-STAY กว่า65 แห่งในบุรีรัมย์บนแพลตฟอร์มระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของที่พักในชุมชนสามารถแบ่งปันที่พักกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลก พร้อมกับได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Airbnb ได้ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ B-STAY ในการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ในโครงการ ‘บ้าน B-STAY และโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว’ โดยเจ้าของห้องพักดีเด่น (หรือ SuperHost) ของ Airbnb มาร่วมให้ความรู้แก่เจ้าของที่พักโฮมสเตย์ในบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้าน และการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน อีกทั้งยังร่วมแบ่งปันเกร็ดการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้แก่โฮมเสตย์อีกด้วย

เจ้าของที่พักโฮมสเตย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดเลือกโดย B-STAY ซึ่งเป็นผู้รับสมัครและคัดกรองเจ้าของที่พักและบ้านพักด้วยการไปเยี่ยมชมที่พักที่มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ยังให้การช่วยเหลือเจ้าของที่พักในการสร้างและจัดการกับที่พักของตนบนแพลตฟอร์มของ Airbnb และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้เจ้าของที่พักรับแขกรายแรกของที่พักโฮมสเตย์เหล่านี้อีกด้วย

เพิ่มจำนวนที่พักให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอีเว้นท์ใหญ่ๆ

Airbnb ได้ช่วยสนับสนุนเมืองต่างๆทั่วโลกในการเพิ่มจำนวนที่พัก เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาแล้วทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่เมืองเหล่านั้นมีการจัดงานใหญ่ระดับชาติหรือ
ระดับโลก โดยได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของเมืองนั้นๆ ซึ่งก็คือผู้คนที่อาศัยนั่นเอง

โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทำงานกับเมืองต่างๆ ในการเพิ่มจำนวนที่พักสำหรับงานท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกขนาดใหญ่มาแล้วหลายงาน อาทิ งานโอลิมปิกปี 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงริโอเดอจาไนโร และงานโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ที่เพิ่งจัดขึ้นที่เมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ โดย Airbnb ได้เป็นร่วมมือกับฝ่ายจัดงานกีฬาของทั้งสองงาน โดยเป็นผู้จัดหาที่พักอาศัยอย่างเป็นทางการ และเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการให้บริการที่พักออนไลน์ตามลำดับ

ในระหว่างงานโอลิมปิกฤดูหนาวเมืองพย็องชัง Airbnb ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คน ที่เดินทางมาพักในจังหวัดกวางวอน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงขึ้นถึง 500% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตัวเลขนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของห้องพักกว่า 7,500 ห้อง หรือเทียบเท่าการเพิ่มโรงแรมขนาดกลาง* ถึง 46 แห่งที่รองรับแขกผู้เข้าพักอย่างเต็มอัตรา

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในประเทศไทย

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Airbnb ยังได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการ “เพิ่มพลังศักยภาพของผู้ประกอบการที่พักชุมชน” โดยความร่วมมือทุกวันนี้ได้สร้างพันธะความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการรายย่อยของชุมชนในบุรีรัมย์

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดมาจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (TBAA) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนโดยคนไทย และเชื่อมโยงโรงแรมบูติกของชุมชนไทยสู่ตลาดระดับโลก

 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง Airbnb และ B-STAY จะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาเมืองหลักแห่งหนึ่งของโลก โดยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยผู้คนและเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ในโครงการ B-STAY การท่องเที่ยวเป็นประหนึ่งเส้นเลือดที่  หล่อเลี้ยงผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ทุ่มเททำธุรกิจในเมืองไทย และยังเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของเมืองรองและชุมชนท้องถิ่น ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนของที่พักให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงการจัดงาน MotoGP และงานท่องเที่ยวเชิงกีฬาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี เราเชื่อว่าการส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการชุมชนและการเติบโตทางธุรกิจนี้อย่างประเมินค่าไม่ได้ เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ให้บริการที่พักโฮมสเตย์ที่มาร่วมมือกับ Airbnb และ B-STAY เพิ่มมากขึ้นอีกแน่นอน

 นายเนวิน ชิดชอบ ประธานกรรมการ บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด เปิดเผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Airbnb ในการนำโฮมสเตย์ของชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มการเช่าที่พักระดับโลกของ Airbnb พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจเหล่านี้บนเครือข่ายนักเดินทางระดับโลก จังหวัดบุรีรัมย์เป็นบ้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และเป็นบ้านของ Chang International Circuit ซึ่งสนามจัดงานแข่งขัน MotoGP ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้ การที่บุรีรัมย์ฮับของท่องเที่ยวเชิงกีฬา แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่พักในท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนที่มากขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการบริการระดับท้องถิ่นและการผนวกกับโลกดิจิทัล รวมถึงการช่วยให้คนในชุมชนสามารถหารายได้เสริมอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นดียิ่งขึ้นด้วยการสนับสนุนให้เจ้าของที่พักแบ่งปันห้องและพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สอยภายในบ้านของตนให้เป็นที่พักที่ช่วยสร้างรายได้”

มิสเตอร์เซียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb กล่าวว่า Airbnb รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ B-STAY และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการแบ่งปันที่พักและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่นกับนักเดินทางจากทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มการเช่าที่พักระดับโลกของ Airbnb ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอย่าง MotoGP และงานบุรีรัมย์มาราธอน 2019 ให้เติบโตและยั่งยืน พร้อมกับนำผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจมาสู่ระดับเทศบาลและตำบล Airbnb ช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและตัวเมืองสามารถรองรับนักท่องเที่ยวของที่พักโดยการใช้ทรัพยากรอันทรงค่าของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ คือผู้คนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันยอดเยี่ยม โดยเจ้าของที่พักชุมชนในบุรีรัมย์หลายคนกำลังจะเป็นผู้ให้บริการที่พักเป็นครั้งแรกกับงาน MotoGP เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และร่วมแบ่งปันวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของบุรีรัมย์ให้แก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวของตนเองได้พร้อมกัน

 *หมายเหตุ: ข้อมูลจากวารสาร World Economic Forum ได้ให้คำจำกัดความถึง “โรงแรมขนาดกลางว่ามีห้องพัก 163 ห้อง ตามฐานข้อมูลของ ฮิลตัน เวิรล์ดไวด์ (Hilton at a Glance, 2016)

ใส่ความเห็น