มรภ.บุรีรัมย์ จัดงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 6 นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 5,000 คน

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
วันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า 5,000 คน


การจัดงานพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นในบริบทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

ซึ่งรายละเอียดของงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 47 รูป พิธีบวงสรวง เจิมเครื่องสูงและเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏ เพลงสามัคคีชุมนุม บูมมหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ สง่างาม สมภาคภูมิ

ใส่ความเห็น