สร้างชุมชนเข้มแข็ง พช.บุรีรัมย์ ปักมุด! เปิดชุมชนท่องเที่ยวบ้านถนนหัก OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอปะคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมมี นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอปะคำ หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวบ้านถนนหัก นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ร่วมเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้.

โดยการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวโดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาให้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

        สักการะหลวงปู่อุดม

“วิฑรย์ปูนปั้น” ติดต่อสอบถาม :นางวาสนา บุญทีฆ์ /นายวิฑูรย์ บุญทีฑ์ โทร:0916757691,0935639893

ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านถนนหัก ได้พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านถนนหัก ได้แก่ สักการะหลวงปู่อุดม ชมฟาร์มเห็ดชุมชน บ้านกล้วย ๆ วิฑูรย์ปูนปั้น และบ้านแปรรูปไม้สัก เยี่ยมชมลานกิจกรรมหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของที่ระลึก และการแข่งขันกินกล้วยฉาบลีลา จากนั้นเชิญนักท่องเที่ยวเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมการแสดง เซิ้งแมงภู่ตอมดอก จากโรงเรียนไทยเจริญวิทยา โดยการสนับสนุนของ ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา และชมการแสดง รำศัทธาหลวงอุดม จากหมู่บ้านถนนหัก นำโดย นางสาวสิราวรรณ นนทะนำ ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี จากวงอรพรรณ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนส่งนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนบ้านโฮมสเตย์

เช้าวันที่ 8 มกราคม มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้าร่วมกันของนักท่องเที่ยวร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.

 “ปัญญาศิลป์ ” โทร:081-7894461

ใส่ความเห็น