เทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย!เกษตรปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์และนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์และนานาชาติ” มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างทวีกิจ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ดำเนินการจัดงานโดย นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจากส่วนราชการภาครัฐและเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

เทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์และนานาชาติ เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย

เป็นการขยายตลาดสินค้าของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ภายในงานมีกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย อาหารดี อาหารเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Business matching กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย อาทิ อาหารเครื่องดื่ม สินค้าเกษตร สมุนไพร ผ้า เครื่องประดับ และอื่นๆอีกมาก

ใส่ความเห็น