จังหวัดบุรีรัมย์นำสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

จังหวัดบุรีรัมย์นำผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และขยายตลาดการค้า

(20มิ.ย.2561) ที่ลานแสดงสินค้าบริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งโอเสม็ด ต.โอเสม็ด อ.กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ใกล้ๆกับด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายดี ราโด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ได้ร่วมกันเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว-พม่า และ มาเลเซีย มีช่องทางการจัดมหกรรมสินค้า OTOP ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ การพัฒนาเพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้ประกอบการสินค้าโอทอปจากจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ กลุ่มทอและแปรรูปผ้าไหม กลุ่มเครื่องหนัง กลุ่มทำเครื่องประดับ ผู้ประกอบการเครื่องนอน เครื่องใช้ภายในครัวเรือน และ ผู้ประกอบการอาหารประเภทต่างๆ รวมกว่า 100 บูธ นอกจากนี้ยังมีการจัดเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดอุดรมีชัย ด้วย

ใส่ความเห็น