บุรีรัมย์คึกคัก! ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ออกมาใช้สิทธิ เป็นจำนวนมาก

บุรีรัมย์ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันวันที่ 28 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลากลางหมู่บ้านโคกเขา หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ทยอยเดินทางเข้ามาในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

โดยในเขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโคกเขา ต.เสม็ด มีหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน มีผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง รวมทั้ง 2 หน่วย จำนวน 1,025 เสียง และในหน่วยเลือกตั้งนี้ มีผู้บริหารระดับจังหวัด ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วย คือ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในช่วงเช้า นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ 2 โดยได้ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ เข้าคูหากาหมายเลข ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนำบัตรออกมาหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้ง ที่เตรียมไว้ สำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 เจ้าหน้าที่จะเตรียม เครื่องวัดอุณภูมิ เจลแอลกอฮอร์ ถุงมือพลาสติก ไว้ให้บริการผู้มาใช้สิทธิ และประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง จะต้องตรวจวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ รับถุงมือพลาสติกจากเจ้าหน้าที่มาสวม และนำบัตรประจำตัวประชาชนไปตรวจสอบสิทธิ ดูลำดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนถือบัตรประจำตัวประชาชน เข้าไปในบริเวณสถานที่เลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ บัตรสีแดงสำหรับเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) และบัตรสีน้ำเงินสำหรับเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) เข้าคูหา กาหมายเลขที่เลือก นำมาหย่อนที่หีบบัตรเลือกตั้ง และเมื่อออกจากคูหาเลือกตั้ง จะมีจุดทิ้งถุงมือพลาสติก และมีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้บริการ เจลแอลกอฮอร์ ล้างมือ ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจากการออกสำรวจตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ พบมีประชาชนตื่นตัวออกกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ และ ขอความร่วมมือประชาชนมาใช้สิทธิ์ภายใต้มาตรการป้องกันที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ และร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการเลือกตั้ง แจ้งข้อมูลเบาะแส ชี้ผู้กระทำผิดได้ที่ กกต.จังหวัด หรือสายด่วน 1444 หากข้อมูลเบาะแสชี้ไปสู่การดำเนินคดีได้ จะได้รับรางวัลตอบแทน และไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพล เนื่องจากสามารถขอรับการคุ้มครองพยานได้

ขอบคุณเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์