พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสัการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มหาจักรีบรมราชวงศ์

พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสัการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มหาจักรีบรมราชวงศ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นผาสุกเรื่อยมา

วันนี้ (06 เม.ย. 60) เวลา 09.09 น. ที่วงเวียนราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปรีดาปราโมทย์ ที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระ สถาพร สืบมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้ รัชกาลต่อมาก็ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ด้วยการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมทุกสาขาทรงเชิดชูพระบวรพระพุทธศาสนา และสั่งสมความมั่งคั่งสมบูรณ์แก่ประเทศสืบช่วงกันโดยลำดับ

นอกจากนั้นแล้ว พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2319 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาจักรี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี ได้เป็นยกทัพไปจัดระเบียบการปกครองที่แข็งเมืองทางภาคอีสาน และยกทัพไปตีเมืองจำปาศักดิ์ เมืองโขง และเมืองอัตปือ เมื่อคราวเสด็จกลับ ได้หยุดพักที่เมืองร้าง ทรงเห็นว่าที่มีชัยภูมิดี มีคูน้ำล้อมรอบจึงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองขึ้น ชื่อว่า “เมืองแปะ” ตามชื่อต้นไม้ท้องถิ่น จนกระทั้งปี พ.ศ.2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการ บริหารส่วนภูมิภาคใหม่จึงได้ชื่อ “จังหวัดบุรีรัมย์” จนถึงปัจจุบัน

และในวาระนี้ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรชัยมงคล ขอคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นรัตนะอันประเสริฐสุด ได้โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ อยู่ในรัตนาไอศูรย์ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ ขอให้พระบรมราชจักรีวงศ์ ดำรงราชสันติวงศ์เสวยสิริราชสมบัติ ผ่านพ้นภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง และขอร่วมตั้งจิตอธิษฐานให้กรุงรัตนโกสินทร์ทวีความรุ่งเรืองไพบูลย์ อาณาประชาราษฎร์เพิ่มพูนความผาสุกสืบต่อไปชั่วกาลนาน

แหล่งที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น