นักท่องเที่ยว ไทย ต่างชาติ สุดประทับใจ ร่วมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแสง อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.  ณ.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลไพศาล  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงานโดยนายพีระ พิมพ์ประสาน  นายอำเภอประโคน พร้อมด้วย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการชุมชน มี นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแสง

นายพีระ พิมพ์ประสาน นายอำเภอประโคนชัย กล่าว “การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ โดยให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้าหาเสน่ห์ ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองหลักหรือเมืองรอง ซึ่งเรียกว่า”แอ่งใหญ่” เพื่อสร้างเป็นสันทางเชื่อมโยงเข้ามาเที่ยวในชุมชน ที่เป็น “แอ่งเล็ก” ได้ กรณีของจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค ที่มีเสน่ห์ทรงพลังจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเมืองศูนย์กลางกีฬามาตรฐานโลก เมืองปราสาทสองยุค เมืองต้องห้ามพลาด (มาเที่ยว) ซึ่งในรอบหนึ่งปีจังหวัดบุรีรมย์มีงานอิเวนต์ใหญ่ๆระดับประเทศ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีละกว่าสองล้านคน ซึ่งเป็นโอกาสพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องร่วมมือกันค้นหาเสน่ห์ที่ทรงพลังในชุมชนท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน มาเลือก ชม ชิม ซ๊อป สินค้าของฝากของที่ระลึก ที่ผลิตจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้โดยตรง เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้รับประโยชน์จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม อย่างเท่าเทียมกันเป็นการลดความเหลี่ยมล้ำ และสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน ตามเจตนารมณ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย พี่น้องประชาชนบ้านหนองแสง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จนกระทั่งมีความพร้อม ศักยภาพ ที่จะตอนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า”

จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของการเปิดชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองแสงในวันนี้คือ การที่ได้นำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว นั่งรถชมวิวในหมู่บ้าน  พาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ มีนักเล่าเรื่องชุมชน  เช่น ฐานการเรียนรู้ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เลี้ยงกบ ทอเสื่อกก แปลงนารวม  ชิมอาหารพื้นถิ่น และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ สวนเศรษฐกิจพอเพียงลุงเนียว ชมการแสดงพื้นบ้าน และการทำบายศรี  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองแสง  (แอ่งเล็ก เช็คอิน) สามารถที่จะใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิดได้.

ใส่ความเห็น