กฟภ.บุรีรัมย์ระดมพนักงานออกตรวจชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้าPEA

วันนี้ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ. ชุมชนชุมเห็ด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีพิธีเปิดโครงการ“74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้าPEA” โดยมีนายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์  รองฯไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสมชาย ภิรมย์ชาติ สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพ เดชพร สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ รองนายกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารและพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA

มีนายสมศักดิ์ รักกุศล หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าบุรีรัมย์ กล่าวรายงานต่อประธาน วัตถุประสงค์โครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ณ.บริเวณชุมชนชุมเห็ด เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ได้คัดเลือกเป็นฟื้นที่เปิดโครงการ

นายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์  รองฯไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดโครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 60  ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มาเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการ“74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ณ.ชุมชนขุมเห็ด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้

จากคำกล่าวรายงานของโครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” จัดขึ้น โดยการนำพนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ออกตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนของประชาชน ในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้มีความปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า ที่สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือการที่ประชาชนต้องสูญเสียชีวิตจากเหตุกระแสไฟฟ้าซ็อต ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าสื่อมวลชนบ่อยครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากจะให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าให้แก้ประชาชนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพึงกระทำด้วนเช่นกัน

ดังนั้นการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนหลอดLED และการให้คำแนะนำเรื่องไฟฟ้า  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ประชาชนต้องรับทราบ เพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานอีกด้วย

หลังจากกล่าวเปิดโครงการฯ แล้วเสร็จ ประธานได้ปล่อยแถวขบวนรถและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ออกตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนรอบๆเขตชุมชนชุมเห็ดให้กับประชาชนในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย.

 

(ประมวลภาพ)

ใส่ความเห็น