บุรีรัมย์ยังแล้ง!!ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจพื้นที่การเกษตร และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจพื้นที่การเกษตร และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อวางแผนทำฝนเทียมช่วยเหลือเกษตรกร ก่อนหมดฤดูฝน

วันนี้(18 ก.ย. 62) นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และสื่อมวลชน ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชำนิ นางรอง ประโคนชัย และอำเภอพลับพลาชัย และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีน้ำเพียงพอในภาคการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย และมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ร้องขอให้ทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ในห้วงที่ผ่านมามีพายุและมีฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดน้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัด แต่ก็ยังมีพื้นที่อีกหลายจังหวัดมีปริมาณน้ำฝนน้อย ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาน้อยมาก ซึ่งกรมฝนหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทำฝนหลวงช่วยเหลืออย่างเต็มที่และมากที่สุด อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทำฝนหลวงต้องอาศัยต้นทุนของธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติแล้วฤดูฝนจะหมดประมาณกลางเดือนตุลาคม และหลังจากนี้กรมฝนหลวงจะปฏิบัติงานช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และเติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ ส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่รับผิดชอบ อยู่ที่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการทำงานร่วมกันตามสภาพอากาศและทิศทางลมของแต่ละวัน

ใส่ความเห็น