เข้มแข็ง!ปลอดภัยคนเมืองฝ้าย “ไม่จม”

เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2560เวลา 10.00 น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรมย์ โดยนาย ทวีพยัคฆา เป็นประธานเปิด โครงการ สร้างความเข้มแข็งคนเมืองฝ้ายปลอดภัยไม่จม นำโดยทีมผู้ก่อการดีตำบลเมืองฝ้ายปี 2560โดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กในอายุต่ำกว่า 15 ปีโดยมีนักเรียนจากตำบลเมืองฝ้าย โรงเรียนหนองย่างหมู โรงเรียนบ้านฝ้าย2 นักเรียนรวมประมาณ 500 คนเข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือผู้จมน้ำโดยใช้หลัก การตะโกน โยน ยื่น มีความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยทางน้ำเรียนรู้ทักษะการปล่อยลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด  กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ ทักษะ เอาตัวรอดได้ / ขอบคุณ สหพล ทีมข่าวภมิภาค บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น