ฟรี!!รับการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2017 บุรีรัมย์

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2017 ให้กับส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดพร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนฟรี ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน ใกล้บ้าน

เมื่อวันนี้(31 พ.ค. 60) นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2017 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัด และประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปติดต่อราชการ ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2017 เป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง

นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2017 เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการในช่วงก่อนฤดูฝนฉีด 1 เข็ม สามารถป้องกันโรคไข้หวัดได้ 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ชนิด A = Michigan /45/2015 (H1N1) ชนิด A = A/Hong Kong /4081/2014 (H3N2) และชนิด B = Brisbane/60/2018 ซึ่งเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ มีภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน 1 ปี

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะเน้นหนักในกลุ่มแรกจะเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือน – 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 กลุ่มโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ปี 2017 ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไปติดต่อขอรับบริการไปจนถึงเดือนกันยายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย /ขอบคุณแหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น