บีเอ็ม บีอีเอส ชวนโหลดแอพพลิเคชั่น ProPak Asia เพื่อค้นหาข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมงาน โพรแพ็ค เอเซีย 2017 ฟรี

บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเซีย 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เชิญผู้สนใจโหลดแอพพลิเคชั่น ProPak Asia เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมขมงานและเป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลการจัดงานไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ผลิตภัณฑ์และรายชื่อผู้ร่วมจัดแสดงงาน การลงทะเบียนเข้าชมงาน ผังการจัดงาน กำหนดการกิจกรรม งานประชุม และ สัมมนา ผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส ฟรี

งาน โพรแพ็ค เอเชีย 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

———————————————————————————————————————-

นำเสนอข่าวโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ProPak Asia 2017
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238, 081 991 3223 E-mail : gumpanat@gmial.com
คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร:089-770-7737  Email:nattakarn_i@yahoo.com

ใส่ความเห็น